La răsărit de Eden, colț cu Piața Amzei e locul iubirii adevărate, așa cum și sus în deal e-o casă și ferestrele ei sunt încadrate de flori, așa cum dealul e mereu verde și sub învelișul lui ierbos susură apa, așa cum casa miroase mereu a pâine coaptă la cuptor și rufărie apretată, așa cum ferestrele sunt lustruite și în spatele lor lumea e mai clară, așa cum florile sunt mereu proaspete și culorile lor sunt năucitoare, așa cum apa…